aktualności i informacje o bieżących działaniach prowadzonych przez SKPL   |   www.facebook.com/shortlines

o SKPL   |   przewozy towarowe   |   infrastruktura   |   outsourcing   |   przewóz osób   |   dla drużyn trakcyjnych

Grupa SKPL wywodzi się z założonej w 2001 roku organizacji non-profit ukierunkowanej na utrzymanie kolei wąskotorowych, wyłączonych ze struktur PKP. Od samego początku tworzona była przez grupę hobbystów, wspieraną przez wykwalifikowaną kadrę pracowników kolejowych, zatrudnianych równolegle z przejmowaniem kolejnych linii.

Nasza działalność w początkowych latach skupiała się głównie na przewozie rzeczy i osób na wydzielonych sieciach kolei dojazdowych. Już w 2002 roku rozpoczęliśmy regularne przewozy pasażerskie na dwóch liniach wąskotorowych stając się tym samym pierwszym w Polsce prywatnym operatorem kolejowym działającym po roku 1989. Z biegiem czasu zakres usług świadczonych przez SKPL objął także linie normalnotorowe znaczenia lokalnego, a także eksploatację bocznic kolejowych i transport wewnątrzzakładowy.

Dziś wyspecjalizowane spółki działające w ramach Grupy SKPL świadczą głównie usługi w zakresie obsługi ruchu manewrowego na rzecz wiodących kolejowych firm przewozowych i przemysłowych, operatorów logistycznych oraz spedytorów, a także w zakresie serwisu oraz utrzymania lokalnych linii kolejowych wyłączonych ze struktur PKP, w tym również infrastruktury zakładowych bocznic kolejowych. Sprawną realizację tych zadań na każdym etapie naszej działalności gwarantuje wyspecjalizowana kadra pracowników, posiadająca wieloletnie doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Aktualnie zakres usług świadczonych w ramach Grupy SKPL obejmuje:

  • wykonywanie prac manewrowych w segmencie kolejowego przewozu rzeczy,
  • transport wewnątrzzakładowy,
  • eksploatację bocznic kolejowych oferowaną w pełnym zakresie,
  • przejmowanie do dalszego użytkowania wyłączanych linii kolejowych o charakterze lokalnym i regionalnym,
  • wieloletnie utrzymanie infrastruktury torowej,
  • utrzymanie bieżące bocznic kolejowych,
  • projektowanie logistyki transportu kolejowego dla żądanej działalności,
  • wszelką działalność wspomagająca transport.

Obecnie Grupę SKPL tworzą:

Podstawą prawną do wykonywania działalności przewozowej przez SKPL Cargo Sp. z o.o. są wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego licencje na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym na przewóz rzeczy WPR/230/2013 oraz na przewóz osób WPO/231/2013.

© 2017 Grupa SKPL // shortlines.pl   |   tel./fax 62 752 05 09   |   sekretariat@shortlines.pl