aktualności i informacje o bieżących działaniach prowadzonych przez SKPL   |   www.facebook.com/shortlines

o SKPL   |   przewozy towarowe   |   infrastruktura   |   outsourcing   |   przewóz osób   |   dla drużyn trakcyjnych

SKPL Cargo Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu krótkodystansowych przewozów ładunków i prac manewrowych, wykorzystując do tego celu posiadany tabor kolejowy obsługiwany przez własny personel mający wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Działamy na rzecz największych kolejowych firm przewozowych w kraju, firm przemysłowych, operatorów logistycznych oraz spedytorów.

SKPL Cargo Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi ruchu manewrowego na wybranych stacjach położnych na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych oraz w zakresie pełnej obsługi bocznic kolejowych, także na liniach wyłączonych ze struktur PKP PLK.

Aktualnie Spółka realizuje swoje usługi dla przedsiębiorstw kolejowych działających na krajowej sieci kolejowej oraz w przemyśle świadcząc usługi przewozów bocznicowych dla firm z gałęzi transportu węgla kamiennego, kruszyw i innych surowców mineralnych, obsługując elektrownie, elektrociepłownie, fabryki mebli, terminale paliw oraz pozostałe punkty załadunku lub wyładunku towarów. Optymalizacja kosztów obsługi manewrowej to podstawowe korzyści dla przewoźników kolejowych, przenoszenie ryzyk kosztowych na naszą Spółkę to główne korzyści wynikające z outsourcingu usług, szczególnie w zakresie obsługi czasochłonnych końcówek logistycznych.

Zakres usług oferowanych w segmencie przewozu towarów zawiera:

  • obsługę prac manewrowych na bocznicach kolejowych,
  • prowadzenie ruchu towarowego na terenie bocznic,
  • obsadę niezbędnych stanowisk związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
  • formowanie przesyłek całopociągowych oraz ich obsługę rewidencką,
  • podstawianie i odbieranie przesyłek z punktów stycznych,
  • kompleksową obsługę handlową przesyłek nadawanych do przewozu oraz spedycję.


W sprawach dotyczących przewozu przesyłek towarowych prosimy o kontakt: dispo@shortlines.pl


Podstawą prawną do wykonywania działalności przewozowej przez SKPL Cargo Sp. z o.o. są wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego licencje na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym na przewóz rzeczy WPR/230/2013 oraz na przewóz osób WPO/231/2013.

© 2017 Grupa SKPL // shortlines.pl   |   tel./fax 62 752 05 09   |   sekretariat@shortlines.pl