aktualności i informacje o bieżących działaniach prowadzonych przez SKPL   |   www.facebook.com/shortlines

o SKPL   |   przewozy towarowe   |   infrastruktura   |   outsourcing   |   przewóz osób   |   dla drużyn trakcyjnych

SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o. to podmiot utworzony w celu sprawnego zarządzania, eksploatacji i utrzymania lokalnych linii kolejowych wyłączonych ze struktur Polskich Kolei Państwowych, w tym również infrastruktury zakładowych bocznic kolejowych.

Działania Spółki obejmują świadczenie usług z zakresu zarządzania i utrzymania przekazywanych pod naszą opiekę linii oraz bocznic kolejowych, które nie stanowią naszej własności. Nasza oferta w szczególności skierowana jest do lokalnych władz samorządowych przejmujących majątek od PKP Polskich Linii Kolejowych lub bezpośrednio od PKP SA, jak również do przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych mających na swoim terenie bocznice kolejowe.

Posiadamy zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego warunki techniczne utrzymania i eksploatacji linii kolejowych „WD” o szerokości toru 750 oraz 1435 mm, pozwalające na utrzymywanie infrastruktury torowej na właściwym poziomie technicznym, oraz zatwierdzone świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli infrastruktury torowej.

Służymy także doradztwem i pomocą merytoryczną w zakresie negocjacji ze spółkami Grupy PKP w trakcie procesu przejmowania infrastruktury kolejowej przez władze gminne, miejskie czy powiatowe.

© 2017 Grupa SKPL // shortlines.pl   |   tel./fax 62 752 05 09   |   sekretariat@shortlines.pl